Tornar Aula virtual Prismes LlibreMèdia   LlibreNet   Catàleg  Kit benvinguda  Suport

Prismes

Consulteu les Demos

LlibreMèdia

Consulta el catàleg Contacta amb el teu delegat comercial

LlibreNet

Consulta el catàleg Contacta amb el teu delegat comercial

LA SECUNDÀRIA DIGITAL DE SANTILLANA.

Una eina dinàmica i motivadora per a una escola innovadora, connectada,
que busca informació, que és col·laborativa, que afavoreix el creixement acadèmic
i personal i l’autoestima de l’alumnat.

Un projecte digital que dona resposta a l’heterogeneïtat de les aules, on coincideixen
persones que avancen a ritmes d’aprenentatge diferents o que aprenen
de manera diferent amb grups de classes amb objectius d’aprenentatge diferents.